Designed by AVM-ELECTRA Garderen

aanmeldings formulier

Welkom  

Ontwikkelingen nieuw dorpshuis


Een update van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe dorpshuis van Garderen

Glasvezel buitengebied Garderen


De laatste informatie inzake glasvezel buitengebied

Welkom op de website van Plaatselijk Belang Garderen en Omgeving.


Plaatselijk Belang Garderen en Omgeving is opgericht op 14 januari 1931. Op deze datum werd deze vereniging in het leven geroepen met het doel de bewoners te helpen.

De vereniging stelt zich ten doel het leefmilieu in Garderen en naaste omgeving te bevorderen en voorts die belangen te behartigen, welke kunnen bijdragen tot nut van het dorp (bron Statuten).


Garderen is een mooie plek om te wonen, te werken en te leven. We noemen ons dorp niet voor niets ‘Een baken in het groen’, met prachtige natuur zoals het Speulder- en Sprielderbos met hun dansende bomen. Maar ook de hei-vlakten met grafheuvels bij Bergsham en ‘t Sol. Een mooi dorpscentrum met de bijzondere kerktoren uit de 14de eeuw, de korenmolen De Hoop, de Putbrink met zijn oorlogsmonument en natuurlijk de diverse monumentale boerderijen. Een dorp met mooie wandel- en fietsroutes in de directe omgeving.


Plaatselijk Belang zet zich hier volop voor in! Als bestuur onderhouden wij nauwe contacten met onze bewoners en (sport)verenigingen. Het is onze insteek om de belangen van Garderen zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke personen en instanties.


Wij zijn de spreekbuis en volgen onder andere kritisch het beleid van de overheden, zoals Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat. Accenten liggen op: bereikbaarheid en veiligheid van voorzieningen en het aantrekkelijk houden van ons dorp. We willen ook in recreatief opzicht goed op de kaart staan!


De nieuwe Darpsproat is uit!


Lees hier de digitale versie

Presentatie Gem. Barneveld

Op de ALV werd een presentatie gegeven over de ruimtelijke ontwikkelingen in Garderen.


Kleedjesmarkten 2018


De kaartverkoop gaat van start op 1 mei a.s.